Algemene voorwaarden

Wij hanteren de Algemene Voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde. Een exemplaar van deze algemene voorwaarden ligt voor u ter inzage op onze praktijk.